Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Vidimace a legalizace (online webinář)

Zveme Vás na další on-line školení pro obce, tentokrát na téma Vidimace a legalizace (online webinář), s lektorkou Bc. Karolínou Kofroňovou. Akce se koná 30. června 2022.

Úhlava, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na seminář

Vidimace a legalizace

ve čtvrtek 30. června 2022 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

on-line formou (živý přenos)

Seminář je zaměřen na aktuální otázky týkající se vidimace a legalizace. Je určen úředníkům zařazeným do obecních, městských a krajských úřadů a starostům a místostarostům vykonávajícím agendu vidimace a legalizace, jakož i pracovníkům připravujícím se na složení zkoušky potřebné pro výkon této agendy.

 • Právní rámec – právní předpisy upravující ověřování, právní předpisy související s výkonem agendy ověřování, judikatura, informace Ministerstva vnitra
 • Působnost na úseku ověřování – obecní úřady zařazené do vyhlášky, úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Ministerstvo vnitra – jejich pravomoci a povinnosti; vedení podpisových vzorů 
 • Vidimace – co je vidimace, zápis do ověřovací knihy, způsoby vyznačení ověřovací doložky na listině, co nelze vidimovat, posuzování viditelných zajišťovacích prvků, aktuální příklady a ukázky z praxe
 • Legalizace – co je legalizace, prokazování totožnosti, zápis do ověřovací knihy, způsob vyznačení ověřovací doložky na podepisované listině, kdy nelze provést legalizaci, příklady z praxe
 • Využívání údajů z IS VS při výkonu agendy ověřování – informační systémy určené k využívání údajů stanovené zákonem o ověřování, způsoby čerpání údajů, důvody čerpání a jejich uvádění při vstupu do informačních systémů, ukázky formulářů CzechPOINT@office 
 • Ověřování a správní řád – důvody pro zamítnutí vidimace nebo legalizace, postup při zamítnutí vidimace nebo legalizace podle správního řádu
 • Ověřování podle notářského řádu – pravomoci notáře při vidimaci a legalizaci, rozdíly oproti pravomoci úředníka provádějícího ověřování, notářský zápis
 • Zkušenosti a příklady z praxe, diskuze a závěr 

Přednášející:  Bc. Karolína Kofroňová

Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 27. června 2022:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde).

Vložné ve výši 1 400 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 28. 6. 2022 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 28. června 2022). 

Pozvánku s formulářem přihlášky si můžete stáhnout z odkazu pod tímto článkem.


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.