Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Protipovodňová ochrana v obcích (akreditované školení pro obce)

V úterý 20. listopadu pořádáme v Klatovech seminář Protipovodňová ochrana v obcích. Akce je akreditována ministerstvem vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků územně samosprávných celků.

Ilustační foto

Lektor:  Ing. Jana Michálková, lektorka environmentálního vzdělávání

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ucelený přehled problematiky povodní z hlediska legislativy a současné praxe s ohledem na odpovědnost obcí a informovat o způsobech a možnostech protipovodňové ochrany sídel, podat přehled o možných zdrojích financování protipovodňových opatření s praktickými příklady.

Program:

  • povodně – úvod do problematiky, historické povodně, jejich příčiny
  • povodňová legislativa – přehled a hlavní povinnosti z ní vyplývající 
  • povinnosti obce v ochraně obyvatel před povodněmi  
  • protipovodňová ochrana – způsoby a možnosti využití
  • plánování protipovodňové ochrany
  • možnosti financování protipovodňových opatření z veřejných zdrojů

Kdy: v úterý 20. listopadu 2018 od 9.00 hodin

Kde: v Regionálním centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Další informace (vč. formuláře přihlášky) najdete v přiložené pozvánce (pod tímto článkem)Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.