Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Jednání a usnášení orgánů obce, vztahy jednotlivých orgánů (akred. školení pro obce)

Školení akreditované ministerstvem vnitra se uskuteční v úterý 27. listopadu 2018 v Klatovech. Není určeno pouze úředníkům, ale také starostům a zastupitelům obcí.

Ilustační foto

Přednášející:  JUDr. Miroslav KUBÁNEK 

Právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. V současné době působí jako vedoucí kanceláře starosty a tajemníka města. Velmi zkušený lektor s výborným hodnocením a bohatými praktickými poznatky. 

Cílem programu je pomoci pochopit účastníkům postavení obce v systému veřejné správy a dvojí působnost obce, dále pak vysvětlit rozdělení pravomocí orgánů obce v rámci dvojí působnosti a seznámit s pravidly jednání (přijímání usnesení a rozhodnutí) jednotlivých orgánů obce.

Program semináře:

 • Obec v systému veřejné správy (obec jako právnická osoba, orgány obce jako orgány veřejné moci) 
 • Dvojí působnost (co je samostatná a přenesená působnost, příklady, typy obcí)
 • Zastupitelstvo obce (postavení, práva a povinnosti členů, nároky členů včetně odměňování, pravomoci) 
 • Rada obce (postavení, pravomoci) 
 • Starosta (postavení, pravomoci podle zákona o obcích a podle zvláštních zákonů) 
 • Obecní úřad (postavení, pravomoci) 
 • Zvláštní orgány (postavení, pravomoci) 
 • Výbory a komise (postavení, členství, odměňování, pravomoci) 
 • Jednání orgánů obce (četnost jednání, forma jednání, zápisy, usnesení, úkony úřadu) 
 • Obce a nový OZ (ochrana osobnosti, judikatura, jednání obce, spolkové právo, dědění, pohřebnictví) 
 • Úředníci ÚSC (pojem, pracovní poměr, vedoucí úřadu, povinnosti, vzdělávání) 
 • Otázky střetu zájmů (veřejný funkcionář, povinnosti, registr čestných oznámení) 
 • Registr smluv (na koho se vztahuje, co znamená, důsledky porušení povinností) 
 • Dotazy a diskuse

Kdy: v úterý 27. listopadu 2018 od 9.00 hodin

Kde: Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Další informace (vč. formuláře přihlášky) najdete v pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.