Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Po letní pauze pokračujeme v pořádání školení pro obce

Od začátku října pokračujeme v pořádání školení pro obce. Jedná se o akce průběžného vzdělávání úředníků územně samosprávných celků, ale většina seminářů je vhodná i pro starosty či zastupitele obcí.

 

JUDr. Miroslav Kubánek

Ve čtvrtek 4. října jsme v Klatovech uspořádali školení s JUDr. Miroslavem Kubánkem na aktuální téma "Úkoly orgánů obce po volbách do zastupitelských úřadů". Pak následovaly dvě akce s Bc. Karolínou Kofroňovou - školení "Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy" se konalo 18. října v Plzni, s tématem "Vidimace a legalizace" seznámila stejná lektorka účastníky školení dne 8. listopadu v Klatovech.

 

 

Další plánovaná školení (pokud není uvedeno jinak, budou místem konání Klatovy):

20. 11. 2018  Protipovodňová ochrana v obcích (Ing. Jana Michálková)

27. 11. 2018  Jednání a usnášení orgánů obce, vztahy jednotlivých orgánů  (JUDr. Miloslav Kubánek)

4. 12. 2018 Správní činnosti na úseku odpadového hospodářství (JUDr. Hana Dvořáková)

17. 1. 2018 ISPOP 2019 - plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP prostřednictvím elektronického systému ISPOP v roce 2019 (Ing. Pavla Jirůtková – CENIA, Ing. Pavel Machálek – ČHMÚ)

7. 2. 2019 Vodní hospodářství – provozování vodovodů a kanalizací (Ing. Karel Frank, Ing. Pavel Peroutka) PLZEŇ

jaro 2019 Rušení trvalého pobytu od A do Z  (Ing. Jana Kovačová); Klatovy + PLZEŇ

 

 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.