Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Akreditovaná školení a semináře pro obce pokračují v Klatovech i v r. 2020

Téměř 250 úředníků územně samosprávných celků, starostů a členů zastupitelstev se v roce 2018 zúčastnilo našich vzdělávacích akcí. V jejich pořádání jsme pokračovali i v roce 2019, kdy byl počet účastníků obdobný.

Vzdělávací centrum v Klatovech (bývalý dominikánský klášter)

Akreditaci Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků má Úhlava, o.p.s. již od roku 2007. Naším záměrem je přivést do Klatov oblíbené lektory a odborníky, kteří nabídnou obcím důležitá témata a seznámí je s legislativními novinkami. Ti tak za nimi nemusí cestovat do Prahy či do Plzně. Cenná je i výměna zkušeností mezi lektorem a účastníky, ale také mezi účastníky navzájem. 

Také v roce 2019 jsme nabídli obcím řadu témat:

17. 1. 2019 ISPOP 2019 - plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP prostřednictvím elektronického systému ISPOP v roce 2019 - Ing. Pavla Jirůtková CENIA), Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ)

21. 2. 2019 Rušení trvalého pobytu od A do Z - Ing. Jana Kovačová

5. 3. 2019 Správní řízení pro matrikáře – Bc. Karolína Kofroňová

12. 3. 2019 Rušení trvalého pobytu od A do Z - Ing. Jana Kovačová (místo konání: Plzeň)

25. 4. 2019 Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí – Mgr. Lucie Potocká 

16. 5. 2019 Kácení dřevin rostoucích mimo les - Ing. J. Kolařík, PhD. (Safe Trees)

21. 5. 2019 Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - Bc. Karolína Kofroňová

23. 5. 2019 GDPR: 10 měsíců od účinnosti - JUDr. L. Probstová, ÚOOÚ

15. 10. 2019 Kácení dřevin rostoucích mimo les - Ing. J. Kolařík, PhD. (Safe Trees) - místo konání: Plzeň

31. 10. 2019 Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH - JUDr. Hana Dvořáková

7. 11. 2019 Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí - JUDr. Miroslav Kubánek

26. 11. 2019  Řádné vedení spisové dokumentace ve správním řízení - Mgr. Dominika Storzerová

Vzdělávací akce pokračují i v roce 2020. Jejich termíny postupně zveřejňujeme na těchto webových stránkách v Kalendáři akcí (vpravo).

Seznam všech našich akreditovaných kurzů pro úředníky ÚSC, příp. starosty a členy zastupitelstev obcí najdete v dokumentu ke stažení pod tímto článkem.

Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.