Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Správní řízení pro matrikáře (akreditované školení pro obce)

Školení akreditované ministerstvem vnitra se uskuteční v úterý 5. března 2019 v Klatovech a je zaměřeno na správní řízení vedené v rámci matriční agendy a postup matričních úřadů v jednotlivých případech, které jsou vysvětlovány na konkrétních příkladech z praxe.

Bc. Karolína Kofroňová přednáší na školení v Klatovech

Přednášející: Bc. Karolína KOFROŇOVÁ 

Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

Kdy: 5. března 2019 od 9.00 hod. 

Kde: Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

 

Program semináře:

1. Právní předpisy v matriční agendě a jejich vzájemné vztahy 

Předpisy práva hmotného – zákon o matrikách, občanský zákoník, zákon o ověřování. Předpisy práva procesního – správní řád.

Obecné zásady rozhodování ve správním řízení.

2. Užití správního řádu a ostatních předpisů v praxi

Změna jména a příjmení – náležitosti žádosti, správní uvážení, aktuální judikatura.

Promíjení dokladů k uzavření manželství – těžko překonatelné překážky, obecně známé skutečnosti.

Zamítnutí provedení zápisu, dodatečného záznamu, vydání matričního dokladu – důvody zamítnutí, postup.

3. Postup podle části IV správního řádu

Vydávání sdělení, zamítnutí vidimace a legalizace.

4. Diskuze a odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Další informace vč. formuláře přihlášky najdete v pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.