Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí (Mgr. Lucie Potocká)

Akreditované školení se koná ve čtvrtek 25. dubna v Klatovech a je určeno zaměstnancům územně samosprávných celků pověřených výkonem agendy na úseku matrik, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání (Klatovy)

Přednášející: Mgr. Lucie Potocká

Vystudovala magisterský studijní program Evropská studia a veřejná správa. Od roku 1998 pracuje na Městském úřadu v Havlíčkově Brodě, kde od 2007 zabezpečuje výkon agendy státní správy na úseku matrik. Je spoluautorka „Tabulek smluv a úmluv pro matrikáře“. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání úředníků ÚSC a VÚSC. 

 

Program semináře:

1. Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí obecně

 • aplikace zákona č. 91/2012 Sb., vybraná ustanovení
 • uznání veřejných listin dle – Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/1191 ze dne 06.07.2016
 • dvojí a neurčité státní občanství
 • výhrada veřejného pořádku
 • uznání a výkon cizích rozhodnutí (rozluka manželství; zrušení manželství rozvodem; neplatnost a neexistence manželství; určení, zjištění nebo popření otcovství; osvojení)
 • účinnost cizích rozhodnutí
 • uznávání cizozemských veřejných listin dle dvoustranných a vícestranných smluv a úmluv
 • praktické provedení, příklady z praxe

2. Uznávání cizozemských soudních rozhodnutí

 • uznávání cizozemských soudních rozhodnutí
 • posouzení cizozemského rozhodnutí dle data a místa vydání
 • uznání rozhodnutí dle zákona č. 91/2012 Sb. 
 • uznání rozhodnutí dle dvoustranných smluv
 • dle Úmluvy o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití č. 131/1976 Sb.
 • uznání rozhodnutí dle – Nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 a č. 2201/2003 platné v EU
 • praktické provedení, příklady z praxe

Všichni účastníci školení obdrží „Tabulky“ aktualizované ke dni 16.2.2019

Kdy: čtvrtek 25. dubna 2019 od 9.00 hod. (předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

Kde: Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Další informace vč. formuláře přihlášky najdete v pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.