Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy (Bc. Karolína Kofroňová)

Akreditované školení se koná v úterý 21. května 2019 v Klatovech a je určeno úředníkům zařazeným do obecních, městských a krajských úřadů, vykonávajícím agendy, v jejichž rámci jsou využívány údaje z informačních systémů veřejné správy. Je tedy vhodné téměr pro každého úředníka, který se chce v této oblasti orientovat.

Karolína Kofroňová

Přednášející: Bc. Karolína Kofroňová

Lektorka s dlouholetou praxí. Semináře zaměřuje na propojení praktických příkladů a poznatků samotných účastníků s legislativním rámcem dané problematiky.

Program semináře:

  • Přehled právních předpisů upravujících problematiku informačních systémů veřejné správy 
  • Využívání údajů – pravidla pro využívání, rozsah čerpání podle zvláštních zákonů a pro splnění daného úkolu, uvádění důvodů při vstupování do systémů, způsoby čerpání, způsoby vyznačení ve spisové dokumentaci
  • Odstraňování nesouladů – zákonná povinnost, důvodná pochybnost, technické provedení, příslušné formuláře, praktická doporučení
  • Základní registry – referenční údaje, charakteristika orgánu veřejné moci, charakteristika veřejného a neveřejného informačního systému veřejné správy, informační systém základních registrů, přehled základních registrů, agendové informační systémy, správci, údaje vedené v jednotlivých registrech, poskytování údajů třetím osobám
  • Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních zákonů, poskytování údajů třetím osobám
  • Další informační systémy veřejné správy – informační systém cizinců, informační systém občanských průkazů, informační systém cestovních dokladů, informační systém datových schránek, katastr nemovitostí, veřejný rejstřík, registr motorových vozidel, rejstřík trestů, rejstřík přestupků – údaje v nich vedené, zapisovatelé, rozsah čerpání údajů
  • Diskuse a závěr

 

Kdy: úterý 21. května 2019 od 9.00 hod. (předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

Kde: Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Další informace vč. formuláře přihlášky najdete v pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.