Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Zákon o evidenci obyvatel v platném znění (akreditované školení)

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Zákon o evidenci obyvatel v platném znění akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR. Seminář proběhne 18. února 2020 od 9:00 hod v Plzni, Jungmannova 1 (budova ZČU v Plzni, přízemí - učebna JJ 113). 

Program školení:

• Stručný výklad základních pojmů, právní normy a související předpisy dle aktuální právní úpravy
• Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
• Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
• Zdroje IS EO, zapisování údajů, kontrola správnosti a opravy nesprávných údajů v IS
• Využívání údajů z IS EO
• Zásady, zvláštnosti a způsoby poskytování osobních údajů z informačního systému jednotlivým oprávněným subjektům, poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
• Trvalý pobyt – prvotní zavedení místa trvalého pobytu po narození, po nabytí státního občanství a „po ukončení pobytu v cizině“, jeho změna, ukončení trvalého pobytu na území republiky
• Doručovací adresa, zprostředkování kontaktu
• Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
• Přestupky na úseku evidence obyvatel
• Evidence obyvatel a správní řád – správní řízení na úseku evidence obyvatel

Přednášející:

Ing. Jana Kovačová

působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. Více než 17 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Zájemci zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 14. února 2020:
- na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz
- nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy

Všechny podrobnosti včetně přihlášky jsou uvedeny v přiloženém souboru.

 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.