Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi (akreditavané školení)

Účastníci se seznámí se všemi pravidly a úskalími nakládání s majetkem obce, a to v souvislostech a praxi, vzhledem k permanentním změnám právní úpravy. Získají možný návod "jak to dělat dobře".

JUDr. Miroslav Kubánek při přednášce

Zveme Vás na seminář Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi, který je akreditován ministerstvem vnitra pod číslem: AK/PV-43/2020 (průběžné vzdělávání).

Akce se koná v úterý 17. března 2020 od 9.00 hodin (předpokládané ukončení do 14.30 hod.) ve Vzdělávacím centru Úhlava, o.p.s. v Klatovech (Plánická 174 - bývalý dominikánský klášter).

Cílem programu je vyložit účastníkům pravidla, povinnosti a úskalí nakládání s obecním majetkem, zejména pak postavení jednotlivých orgánů obce při majetkových operacích. Součástí tématu je i seznámení s následky porušení právních povinností v dané oblasti a odpovědností obce a jejích orgánů.

Program semináře:

  • Obce v systému veřejné správy (kam patří majetkové operace) – samostatná a přenesená působnost 
  • Pojem majetek, jmění, věc, nemovitá věc (pojmy civilního práva pro potřeby obce) 
  • Nakládání s majetkem (pravidla zákona o obcích, dotace, veřejná podpora) – postavení orgánů obce, pravomoci orgánů, forma rozhodování na obci, nemovité věci, pravidla poskytování dotací, povinnosti zveřejnění právních jednání 
  • Právní základy závazkového práva – základná zásady civilního práva, pojem závazku, vznik, změna a zánik závazků, platnost a účinnost, smlouva, právní události 
  • Nakládání s veřejným prostranstvím – pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství 
  • Následky nesprávných postupů a odpovědnost – absolutní a relativní neplatnost, porušení rozpočtové kázně, dozor, kontrola, soudní přezkumy, civilněprávní a trestní odpovědnost
  • Judikatura 
  • Diskuse 

PřednášejícíJUDr. Miroslav KUBÁNEK 

Právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. V současné době působí jako vedoucí kanceláře starosty a tajemníka města. Velmi zkušený lektor s výborným hodnocením a bohatými praktickými poznatky. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Zájemci zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 13. března 2020:

  • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy

Všechny podrobnosti včetně přihlášky jsou uvedeny v přiloženém souboru.


 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.