Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Efektivní písemná komunikace (seminář pro obce)

Seminář je určen úředníkům, zastupitelům a starostům obcí, kteří v rámci své pracovní náplně používají písemnou komunikaci. Cílem je zvýšení produktivity a kvality písemného projevu, a to v souladu s normou ČSN 01 6910. Akce se koná ve čtvrtek 15. října 2020 od 9.00 hod. ve Vzdělávacím centru Úhlava v Klatovech.

Program školení

1. Zásady správného pravopisu – etymologie, vznik nových slov, psaní čárek, uvozovek, pomlček, spojovníků a závorek 

2. Normalizovaná úprava písemností dle normy ČSN 01 6910

  • psaní značek, zkratek, číslic, časových údajů a výčtů 
  • zásady psaní adres, dopisy občanů – žádost, stížnost, podnět, oznámení, cizojazyčná komunikace 
  • komunikace v obchodním styku – poptávka, nabídka vyžádaná, nevyžádaná, objednávka, urgence, reklamace a odpovědi na ně, upomínka a odpověď na ni, pokus o smír 
  • tvorba tabulek v MS Excel a MS Word 

3. Organizační písemnosti – pozvánka, zápis, vnitřní sdělení 

4. Dotazy, diskuse

Lektor: Ing. Kateřina Tomšíková

Účastníci obdrží osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

Zájemci zašlou vyplněnou přihlášku nejpozději do 12. října 2020:

  • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
  • nebo vyplní přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Podrobný program semináře a přihláška jsou ke stažení v přiloženém souboru.


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.