Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí s JUDr. Miroslavem Kubánkem

Další on-line seminář pro obce vedený oblíbeným lektorem JUDr. Miroslavem Kubánkem, právníkem a odborníkem ve státní správě, který účastníky mj. seznámí se Sbírkou právních předpisů územních samosprávných celků od 1. 1. 2022. Akce se koná v úterý 5. října od 9.00 hod. 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí

úterý 5. října 2021 od 9.00 hodin

on-line formou (živý přenos)

Cílem programu je vysvětlit místo právních předpisů obce v hierarchii právních předpisů ČR, vyložit oblasti, kde je možno přijmout obecně závaznou vyhlášku, kde nařízení, a jak, a upozornit na vývoj nalézací činnosti Ústavního soudu a na nejčastější chyby ze strany obcí.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky (legislativa obecně, legislativa /novotvorba/ ve veřejné správě)
 • Hierarchie právních předpisů (ústavní pořádek, zákonné právní normy, podzákonné právní normy), ústavní základy obecní legislativy
 • Právní předpisy obcí, jejich rozdělení, rozdíly (Obecně závazné vyhlášky, nařízení)
 • Legislativní proces, některé zásady
 • Legislativně technická pravidla normotvorby obcí
 • Obecně závazné vyhlášky obcí (včetně příkladů a poznatků ústavního soudu)
 • Dozor nad obecní normotvorbou
 • Diskuse, dotazy

Přednášející:  JUDr. Miroslav KUBÁNEK 

Právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. V současné době působí jako vedoucí kanceláře starosty a tajemníka města. Velmi zkušený lektor s výborným hodnocením a bohatými praktickými poznatky. 

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 1. října 2021:

 • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line zde

Vložné ve výši 1 400 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 1. 10. 2021 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 1. října 2021). 

Další informace najdete v přiložené pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.