Pro obce

Obecně prospěšná společnost Úhlava je již od roku 2007 akreditována Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce pro vzdělávání úředníků územně samosprávných celků (číslo akreditace: AK/I-50/2007). Od té doby jsme uspořádali desítky seminářů a školení, kterých se zúčastnily stovky úředníků, ale i starostů, členů obecních zastupitelstev a dalších zájemců.

Snažíme se vyhledávat aktuální témata, která Vás zajímají a najímat fundované a oblíbené lektory, kteří jsou odborníky na danou problematiku.

Aktuálně máme akreditováno téměř 30 vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání úředníků:

 • Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH | JUDr. H. Dvořáková (AK/PV-351/2019)
 • Dřeviny ve veřejném prostoru - ochrana a obnova | Ing. J. Michálková, Mgr. V. Ledvina, T. Hupač (AK/PV-91/2017)
 • Jednání a usnášení orgánů obce, vztahy jednotlivých orgánů | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-668/2017)
 • Kácení dřevin rostoucích mimo les | Ing. J. Kolařík, Ph.D. (AK/PV-179/2016)
 • Mezinárodní právo v praxi matrik | Mgr. Lucie Potocká (AK/PV-81/2019)
 • Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-43/2020)
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-522/2017)
 • Odpadové hospodářství ve vztahu k malým obcím vč. legislativních změn | JUDr. H. Dvořáková (AK/PV-73/2009)
 • Odpovědnost a péče o stromy v obcích z titulu správce | Ing. J. Kolařík, Ph.D. (AK/PV-165/2016)
 • Protipovodňová ochrana v obcích | Ing. J. Michálková (AK/PV-117/2018)
 • Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel | Ing. J. Kovačová (AK/PV-230/2017)
 • Rušení trvalého pobytu | Ing. J. Kovačová (AK/PV-229/2017)
 • Rušení trvalého pobytu od A do Z | Ing. J. Kovačová (AK/PV-60/2019)
 • Rušení trvalého pobytu - praktická cvičení 1 | Ing. J. Kovačová (AK/PV-519/2017)
 • Rušení trvalého pobytu - praktická cvičení 2 | Ing. J. Kovačová (AK/PV-521/2017)
 • Řádné vedení spisové dokumentace ve správním řízení | Mgr. Dominika Storzerová (AK/PV-439/2019)
 • Správní činnosti na úseku odpadového hospodářství | JUDr. H. Dvořáková (AK/PV-584/2018)
 • Správní řízení pro matrikáře | Bc. K. Kofroňová (AK/PV-58/2019)
 • Trvalý pobyt podle Zákona o evidenci obyvatel | Ing. J. Kovačová (AK/PV-611/2019)
 • Tvorba vyhlášek o místních poplatcích a jejich aplikace | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-687/2017)
 • Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí | Mgr. Lucie Potocká (AK/PV-89/2019)
 • Úřední deska a nálezy v praxi obcí | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-520/2017)
 • Vidimace a legalizace | Bc. K. Kofroňová (AK/PV-339/2018)
 • Vodní hospodářství - provozování vodovodů a kanalizací | Ing. K. Frank, Ing. P. Peroutka (AK/PV-376/2009)
 • Výsadba a řez stromů | Ing. J. Kolařík, Ph.D. (AK/PV-164/2016)
 • Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy | Bc. K. Kofroňová (AK/PV-5/2018)
 • Zákon o evidenci obyvatel v platném znění | Ing. J. Kovačová (AK/PV-210/2017)
 • Změny zákona o obcích a dalších zákonů v praxi obcí od účinnosti nového civilního práva | JUDr. M. Kubánek (AK/PV-42/2020)

Pokud jste ve výčtu nenašli téma, které Vás zajímá, obraťte se na nás, pokusíme se školení zaměřené na tuto problematku připravit.

Pozvánky na nejbližší plánovaná školení najdete v Kalendáři akcí (odkaz v liště na pravé straně), případně také pod tímto článkem.


Od září pokračujeme v pořádání vzdělávacích programů pro obce

Po 13 úspěšných vzdělávacích akcích v první pol. roku 2021 máme na tu druhou již dnes naplánováno 10 dalších. A další semináře budeme průběžně doplňovat.

Zde je přehled akcí plánovaných po letních prázdnínách:

9. 9. 2021 Občanské průkazy (po novele) – Ing. Jana Kovačová

21. 9. 2021 Choroby a škůdci okrasných dřevin – detekce a management - Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

5. 10. 2021 Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí – JUDr. Miroslav Kubánek

19. 10. 2021 Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a výkon správních činností na úseku OH – JUDr. Hana Dvořáková

21. 10. 2021 Uznávání cizozemských veřejných listin a rozhodnutí – Mgr. Lucie Potocká

26. 10. 2021 Vedení matričních knih před rokem 1950 a vydávání matričních dokladů z nich – Bc. Karolína Kofroňová

7. 11. 2021  Evidence a správa hřbitova – Ing. Tomáš Kotrlý

9. 11. 2021 Kácení dřevin rostoucích mimo les - Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

25. 11. 2021 Tvorba vyhlášek o místních poplatcích a jejich aplikace – JUDr. Miroslav Kubánek

7. 12. 2021 Vidimace a legalizace – Bc. Karolína Kofroňová

Pozvánky na nejbližší plánovaná školení rozesíláme a zveřejňujeme na našich webových stránkách zhruba měsíc před termínem konání, a to v "Kalendáři akcí". Možnost přihlášení je pak z odkazu "Přihlášení na kurzy". Oba odkazy najdete v liště na pravé straně.
 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.