Úhlava o.p.s. | Vzdělávání  | Pro obce    | dokument
Akreditovaná školení a semináře pro obce pokračují v Klatovech i v r. 2020

Téměř 250 úředníků územně samosprávných celků, starostů a členů zastupitelstev se v roce 2018 zúčastnilo našich vzdělávacích akcí. V jejich pořádání jsme pokračovali i v roce 2019, kdy byl počet účastníků obdobný.

Vzdělávací centrum v Klatovech (bývalý dominikánský klášter)

Akreditaci Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků má Úhlava, o.p.s. již od roku 2007. Naším záměrem je přivést do Klatov oblíbené lektory a odborníky, kteří nabídnou obcím důležitá témata a seznámí je s legislativními novinkami. Ti tak za nimi nemusí cestovat do Prahy či do Plzně. Cenná je i výměna zkušeností mezi lektorem a účastníky, ale také mezi účastníky navzájem. 

Na první pololetí r. 2020 nabízíme obcím řadu témat:

16. 1. 2020 ISPOP 2020 - plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP prostřednictvím elektronického systému ISPOP v roce 2019 - Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ), Ing. Zdeněk Fildán

4. 2. 2020 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel - Ing. Jana Kovačová

18. 2. 2020 Zákon o evidenci obyvatel v platném znění - Ing. Jana Kovačová – PLZEŇ

17. 3. 2020 Nakládání s majetkem obcí v každodenní praxi - JUDr. Miroslav Kubánek

16. 4. 2020 Dřeviny ve veřejném prostoru – ochrana a obnova - Ing. Michálková, Ing. Ledvina, Hupač

21. 4. 2020   Vedení matričních knih před rokem 1950 a vydávání matričních dokladů z nich  - Bc. Karolína Kofroňová
 
12. 5. 2020  Řádné vedení spisové dokumentace ve správním řízení - Mgr. Dominika Storzerová – PLZEŇ
  
14. 5. 2020 Mezinárodní právo v praxi matrik - Mgr. Lucie Potocká

Další akce průběžně doplňujeme. Vzdělávací akce budou pokračovat také ve druhém pololetí 2020. Jejich termíny postupně zveřejňujeme na těchto webových stránkách v Kalendáři akcí (vpravo).

Seznam všech našich akreditovaných kurzů pro úředníky ÚSC, příp. starosty a členy zastupitelstev obcí najdete v dokumentu ke stažení pod tímto článkem.


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.