Spoluprací k podpoře technického vzdělávání prostřednictvím inteligentních technologií

Název projektu: Spoluprací k podpoře technického vzdělávání prostřednictvím inteligentních technologií

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004982

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí (technické obory a digitální technologie) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

V rámci projektu bude pořízeno moderní technické vybavení do dvou učeben v Regionálním centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání. Vznikne tak učebna 3D modelování a vizualizace a učebna virtuální reality. Učebny budou následně využívány při vzdělávání dětí i dospělých.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Dotace na něj byla získána z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 57. výzvy IROP - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.