Ing. Arch. Jan Pešta přednáší posluchačům předmětu Lidová architektura - autor: Pavel Vondráček