Zápisy ke studiu Univerzity třetího věku se blíží

Zápis ke studiu U3V v Klatovech se koná ve dnech 11. a 12. září 2019. Letos je pro seniory v Klatovech připravena opět řada zajímavých předmětů - mohou studovat např. astronomii, českou literaturu, genealogii, práci s tabletem a řadu dalších předmětů.

I po elektronických rezervacích, které proběhly v srpnu, zůstává ve většině kurzů několik volných míst. K zápisu se tedy mohou dostavit i ti, kteří elektronickou rezervaci neprovedli.

ZÁPIS ke studiu se koná:

11. září od 13.00 do 15.00 hodin a

12. září od 9.00 do 11.00 hodin,

v obou případech ve Vzdělávacím centru Úhlava, o. p. s. (bývalý dominikánský klášter, Plánická 174), v prvním patře.

Pro zájemce o studium je připraveno celkem deset předmětů, mezi kterými nechybí oblíbená Regionální historie, dále např. Astronomie krok za krokem, Krajina v souvislostech či Genealogie (hledání rodinných kořenů). Po dvouleté pauze se vrací studenty žádané téma české literatury. Chybět nebudou ani oblíbené kurzy na ovládání chytrého telefonu či osobního počítače nebo kurz Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (rozvoj intelektu). Se všemi vybranými předměty se ve formě stručných anotací můžete seznámit v přiloženém dokumentu (ke stažení pod tímto článkem).

Univerzitu třetího věku nabízí v Klatovech již od roku 2013 Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava a za finanční podpory města Klatovy. Jedná se o program neprofesního celoživotního vzdělávání určený zájemcům, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a občanům v plném invalidním důchodu (bez ohledu na věk). 

V minulém akademickém roce studovalo v devíti kurzech přes 200 posluchačů. Ti si oceňují nejen řadu nabytých poznatků z oborů, které je vždy zajímaly, ale na jejichž studium neměli v produktivním věku čas. Pochvalují si také možnost navazovat nová přátelství a setkávat se pravidelně se svými vrstevníky při výuce v historických prostorách bývalého dominikánského kláštera. 

Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na www.uhlava.czwww.u3v.zcu.cz/klatovy nebo Vám je poskytnou pracovníci obecně prospěšné společnosti Úhlava (Plánická 174, 2. patro nebo na tel. 376 311 745).


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.