Univerzita třetího věku v Klatovech nabídne od září opět řadu zajímavých předmětů

Senioři mohou v Klatovech studovat astronomii, českou literaturu, genealogii, regionální historii, práci s tabletem či počítačem a řadu dalších témat

Již od roku 2013 nabízí v Klatovech Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava a za finanční podpory města Klatovy studium Univerzity třetího věku. Jedná se o program neprofesního celoživotního vzdělávání určený zájemcům, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a občanům v plném invalidním důchodu. 

V právě končícím akademickém roce studovalo v devíti kurzech přes 200 posluchačů. Ti si oceňují nejen řadu nabytých poznatků z oborů, které je vždy zajímaly, ale na jejichž studium neměli v produktivním věku čas. Pochvalují si také možnost navazovat nová přátelství a setkávat se pravidelně se svými vrstevníky při výuce v historických prostorách bývalého dominikánského kláštera. 

Pro zájemce o studium je pro nadcházející akademický rok připraveno celkem deset předmětů, mezi kterými nechybí oblíbená Regionální historie, dále např. Astronomie krok za krokem, Krajina v souvislostech či Genealogie (hledání rodinných kořenů). Po dvouleté pauze se vrací studenty žádané téma české literatury. Chybět nebudou ani oblíbené kurzy na ovládání chytrého telefonu či osobního počítače nebo kurz Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (rozvoj intelektu). Se všemi vybranými předměty se ve formě stručných anotací můžete seznámit v přiloženém dokumentu (ke stažení pod tímto článkem).

Samotnému zápisu ke studiu, který bude probíhat ve dnech 11. a 12. září, bude letos předcházet elektronická rezervace kurzů prostřednictvím internetu. Ta se bude spuštěna ve čtvrtek 22. srpna a poběží do neděle 25. srpna, a to na internetové stránce: http://au3v.zcu.cz/rezervace

Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na www.uhlava.czwww.u3v.zcu.cz/klatovy nebo Vám je poskytnou pracovníci obecně prospěšné společnosti Úhlava (Plánická 174, 2. patro nebo na tel. 376 311 745).Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.