Úhlava o.p.s. | Kalendář akcí   | dokument
Dřeviny ve veřejném prostoru - ochrana a obnova (webinář) - ZMĚNA TERMÍNU
  Kdy:    30.5.2023 od 9:00
  Kde:    online

Připravujeme další akreditovaný webinář pro obce, tentokrát na téma Dřeviny ve veřejném prostoru - ochrana a obnova, s lektory Ing. Janou Michálkovou, Mgr. Vladimírem Ledvinou, Tomášem Hupačem. Akce se uskuteční v úterý 30. 5. 2023 online formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na webinář

Dřeviny ve veřejném prostoru - ochrana a obnova (webinář)

v úterý 30. května 2023 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.30 hod.)

 • ONLINE formou (živý přenos) - přihlášení zde (Webinář je akreditován MV ČR / průběžné vzdělávání, číslo akreditace: AK/PV-253/2023).

Cílem vzdělávacího programu je upozornit na problematiku poškozování veřejné zeleně v souvislosti se stavebními a jinými činnostmi v lidských sídlech, informovat o přírodě blízkých metodách údržby dřevin a podmínkách jejich uplatnění a poskytnout přehled hlavních možností financování údržby a obnovy zeleně z veřejných zdrojů. 

Program školení:

 • Právní aspekty ochrany dřevin 
 • Význam zeleně v sídlech 
 • Přehled hlavních příčin poškození dřevin (s uvedením praktických příkladů)
 • Hodnocení stavu dřevin dle oborových Standardů péče o přírodu a krajinu 
 • Možnosti financování údržby a obnovy veřejné zeleně v urbanizovaném prostoru i ve volné krajině, nástroje krajinného plánování, přehled základních podmínek přípravy úspěšného projektu  
 • Výsadba stromu, kvalita rostlinného materiálu a povýsadbová péče 
 • Důležitost a význam starých a senescentních stromů s ohledem na podporu biodiveztity

Přednášející: 

Ing. Jana Michálková, lektorka environmentálního vzdělávání, působila jako vedoucí odboru Životního prostředí MÚ Klatovy

Mgr. Vladimír Ledvina, krajinářský architekt, Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu (www.krajinotvorba.cz)

Tomáš Hupač, certifikovaný arborista (držitel certifikátu ETW a VETcert), člen Mezinárodní arboristické společnosti ISA, firma Profi Tree Work (www.profitreework.cz)

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 26. 5. 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte online přihlášku na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře: 

 • Kč 1 400,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH) 
 • Kč 1 694,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 400 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 26. 5. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 54. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů a v případě semináře také občerstvení. 

Internetový odkaz pro připojení se k přenášce, spolu se studijními materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 26. 5. 2023).
 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */