Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel (online webinář)

Další školení pro obce, ve formě webináře, se uskuteční 20. 10. 2022 na téma Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel s lektorkou Ing. Janou Kovačovou. 

Úhlava o. p. s., 

si Vás dovoluje pozvat na webinář

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

čtvrtek 20. října 2022 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

on-line formou (živý přenos)

Cílem je účastníky seznámit se skutkovými podstatami přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, vyložit jim základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony.

Program semináře:

  • Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
  • Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku – formální (obsahové a typové) a materiální, podrobněji o zavinění a úmyslu
  • Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení
  • Přestupky na úseku OP, CD a ED – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků
  • Procesní stránka přestupkového řízení – orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, podání vysvětlení, odložení věci, zahájení řízení, výslech účastníka, zastavení řízení, práva účastníků přestupkového řízení, speciální ustanovení pro projednávání přestupků spáchaných mladistvými
  • Rozhodnutí o přestupku příkazem, příkazem na místě, správní tresty za přestupek
  • Diskuze a zodpovězení dotazů

Přednášející: Ing. Jana Kovačová 

působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, kdy vešel v účinnost aktuální zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. Během své praxe zajišťovala z hlediska tohoto zákona činnost ohlašovny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu, vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v této oblasti. 20 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 17. října 2022:

  • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
  • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
  • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Vložné ve výši 1 400 Kč (vč. DPH) za 1 účastníka uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 19. 10. 2022 na účet Úhlava, o. p. s. vedený u Komerční banky – pobočka Klatovy, číslo účtu: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace. Specifický symbol: 16.

Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme před termínem konání akce, po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 18. října 2022). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */