Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Správní trestání – přestupky (webinář)

Další akreditovaný webinář pro obce jsme připravili s právničkou Mgr. Dominikou Lasákovou (Storzerovou) na téma Správní trestání – přestupky a bude se konat ve čtvrtek 15. května 2023 od 9 hod. online formou.

Úhlava, o. p  s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na on-line seminář

Správní trestání – přestupky (webinář)

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem  AK/PV-127/2022 (průběžné vzdělávání).

Akce se uskuteční

ve čtvrtek 15. května 2023 od 9.00 hodin

online formou přes MS Teams

Cílem webináře je objasnit problematiku správního trestání v rovině hmotněprávní i procesněprávní.

Program:

 • Právní úprava přestupků, vazba na správní řád
 • Odpovědnost za přestupek
 • Znaky přestupku
 • Přestupek hromadný, trvající, pokračující
 • Odpovědnost za přestupek u FO, PO, PFO
 • Okolnosti vylučující protiprávnost
 • Pravidla pro ukládání správních trestů, ochranná opatření
 • Osoba mladistvého
 • Fáze přestupkového řízení
 • Vedení přestupkového řízení
 • Ukončení přestupkového řízení
 • Postup prvostupňového správního orgánu při podání odvolání a odvolací řízení
 • Řízení o náhradě škody
 • Řízení s osobou přímo postiženou spácháním přestupku
 • Příkazní řízení

Přednášející: Mgr. Dominika Lasáková (Storzerová)

Zkušená lektorka, právník krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 12. 6. 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde)

Cena webináře:

 • Kč 1 500,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH)
 • Kč 1 815,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 500 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 12. 6. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 45. Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů. 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 12. 6. 2022). 

Pozvánku s formulářem přihlášky si můžete stáhnout z odkazu pod tímto článkem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */