Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Rušení trvalého pobytu od A do Z (akreditované školení pro obce)

Školení akreditované ministerstvem vnitra se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2019 v Klatovech a jeho cílem je poskytnout úředníkům jakousi „kuchařku“, která by jim dávala návod, jak projít krok za krokem celým správním řízením, to vše zasazeno do právního rámce

Ing. Jana Kovačová školí Rušení trvalého pobytu

Přednášející: Ing. Jana Kovačová 

působí v oblasti evidence obyvatel již od roku 2000, více než 15 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro oblast evidence obyvatel.

Kde: 21. února 2019 od 9.30 hod. 

Kde: Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter)

V rámci tohoto programu nepůjde o prostý výklad příslušných ustanovení zákona, která se vztahují k řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Cílem programu je poskytnout úředníkům jakousi „kuchařku“, která by jim dávala návod, jak projít krok za krokem celým správním řízením, to vše zasazeno do právního rámce. Pro úředníky, kteří vedou správní řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu třeba jednou ročně, ale také jednou za tři roky, pak bude snadnější na základě poskytnutých materiálů (podrobný písemný materiál, ucelený soubor vzorů písemností) se po době, která uplynula od posledního správního řízení, do problematiky dostat. 

Program semináře:

  • Právní předpisy a související předpisy v platném znění
  • Základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu – výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
  • V členění zvlášť pro řízení z moci úřední dle § 12 odst. 1 písm. a) a b) a zvlášť pro řízení zahájené na návrh dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel průběh (postup) celého správního řízení od okamžiku, kdy se ohlašovna dozví o důvodu pro zahájení řízení z moci úřední a toto řízení zahájí či obdrží návrh na zahájení řízení – výklad k jednotlivým úsekům správního řízení až po jeho pravomocné ukončení (např. úkony po zahájení řízení, vybrání správního poplatku, sloučení jednotlivých řízení do společného řízení, ustanovení opatrovníka, přerušení řízení, úkony v rámci dokazování, ukončení řízení (vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízení), jejich souslednost a návaznost)
  • Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí (vyznačení nabytí právní moci, postup po obdržení odvolání, nové projednání věci po zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem)
  • Diskuze a zodpovězení dotazů – v průběhu výkladu jednotlivých pasáží

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Další informace vč. formuláře přihlášky najdete v pozvánce (ke stažení pod tímto článkem).

 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */