Peregrinus Silva Bohemica

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (fakultou aplikovaných věd) a Technickou vysokou školou v Deggendorfu vytváříme multimediálního digitálního turistického průvodce podél přeshraničních historických cest v Bavorském lese a na Šumavě. Průvodce je určen pro turisty i pro zájemce o historii. Díky tomuto průvodci se poutní a obchodní stezky dávné Šumavy stávají přitažlivějšími pro cestovní ruch.

Vytvářené tematické stezky budou lokalizovány a vizualizovány na on-line mapovém portálu, který uživatelům umožní poznávat novým způsobem kulturní dědictví podél cest na území „Silva Bohemica“.

Prostřednictvím funkcí rozšířené reality, jako jsou např. virtuální 3D modely dostupné pomocí aplikace v chytrých telefonech, bude možné poskytnout zájemcům podrobné informace přímo venku během výletů. V případové studii budou zpracovány bavorsko-české barokní poutní cesty, na nichž bude provedeno testování vyvinutých technologií a zpracovaného multimediálního tematického obsahu. Multimediální koncept projektu bude doplněn filmovými sekvencemi tematicky zaměřenými na barokní poutní cesty.

V rámci projektu jsou pro veřejnost pořádány semináře a komentované prohlídky v terénu, kde jsou účastníkům představeny také 3D modely a aplikace s tematickým obsahem.

Projekt zvyšuje obecné povědomí o kulturním dědictví v regionu u místních obyvatel. Příhraniční region je a měl by být představován jako významná turistická destinace s vysokou kulturně-historickou hodnotou. Výsledky projektu budou prezentovány též pomocí klasických videí a TV vysílání a ve formě dvojjazyčné knižní publikace.

 Logo programu a EU

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.


V Klatovech se konala Závěrečná konference projektu PEREGRINUS SILVA BOHEMICA

V pátek 27. září se v přednáškovém sále bývalého dominikánského kláštera konala závěrečná konference projektu Peregrinus Silva Bohemica, jehož cílem je připomenout historické poutní stezky mezi Čechami a Bavorskem, zvýšit povědomí o kulturních památkách ležicích podél těchto cest a podpořit cestovní ruch v regionu.

Úhlava, o.p.s. se svými partnery prezentuje výsledky společného projektu na Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v ČR v Praze

Ve čtvrtek 5. září se na Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice v Michalské ul. V Praze konala vernisáž výstavy „Hledání stop – znovuobjevení kulturního dědictví v pohraničí“, která představuje mj. výsledky práce projektu „Peregrinus Silva Bohemica“.

Přijďte se podívat na výstavu 3D modelů vybraných barokních památek do klatovského infocentra

Ve středu 12. června od 16.00 hod. se v klatovském infocentru na náměstí Míru konala vernisáž výstavy 3D modelů vybraných barokních památek z česko-bavorského příhraničí. Modely zde budou k vidění až do 22. července 2019.

Pořádali jsme další dvoudenní exkurzi po stopách projektu Peregrinus Silva Bohemica

Ve dnech 6. a 7. června jsme uspořádali další exkurzi, jejímž cílem je představit odborné i laické veřejnosti výstupy projektu Peregrinus Silva Bohemica a přiblížit vybrané barokní památky v česko-bavorském příhraničí.

Výstava 3D modelů barokních objektů byla zahájena v Plzni

V pátek 17. května v 11.00 hod. byla v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska v Plzni zahájena výstava 3D modelů vybraných barokních objektů. Výstava zde bude umístna až do konce srpna tohoto roku.

Zúčastnili jsme se odborného symposia Vintířova stezka

Na symposiu, které se konalo ve čtvrtek 11. dubna v Bayerisch Eisenstein, jsme představili vybrané 3D modely staveb souvisejících se sv. Vintířem, které byly vyrobeny v rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica.

Dvoudenní exkurze Peregrinus Silva Bohemica se vydařila

Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Technische Hochschule Deggendorf uspořádali ve dnech 19. a 20. března exkurzi po vybraných církevních památkách v česko-bavorském příhraničí spojenou se seznámením s dílčími výstupy projektu Peregrinus Silva Bohemica.

Představení projektu Peregrinus na konferenci Venkov 21. století

Projekt byl představen na konferenci pořádané MAS Pošumaví dne 1. listopadu 2018.

Workshop k projektu Peregrinus Silva Bohemica (4.10.2018)

Dne 4. října se v prostorách Západočeské univerzity v Plzni uskutečnil worskhop k projektu Peregrinus Silva Bohemica.

Letní škola projektu Peregrinus Silva Bohemica (10. – 14. září 2018)

V termínu od 10. 9. do 14. 9. se pod patronací Západočeské univerzity v Plzni, Technische Hochschule Deggendorf a Úhlava, o. p. s., uskutečnila tzv. "Letní škola".


  1/2    [další]    [poslední]         přejít na:   
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */