Dvoudenní exkurze Peregrinus Silva Bohemica se vydařila

Obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Technische Hochschule Deggendorf uspořádali ve dnech 19. a 20. března exkurzi po vybraných církevních památkách v česko-bavorském příhraničí spojenou se seznámením s dílčími výstupy projektu Peregrinus Silva Bohemica.

Účastníci akce přicházejí ke kostelíku Frauenbrünnl u Rinchnachu

Zhruba třicet účastníků exkurze navštívilo vybrané církevní památky v česko-bavorském příhraničí a seznámilo se s jejich historií i současností. Součástí dvoudenní akce byl také seminář, na kterém partneři projektu představili cíle a jednotlivé výstupy projektu, kterými jsou např. multimediální a digitální turistický průvodce, aplikace pro mobilní zařízení či 3D modely vybraných staveb v digitální i tištěné podobě. Dvoudenní program byl zakončen krásným barokním koncertem v Kostele sv. Jana Křtitele v Rinchnachu.

Program akce:

19. března 2019

- Sušice - Kaple Anděla Strážce (Andělíček) v doprovodu M. Buršíka ze sušického muzea
- Strašín - Kostel Narození Panny Marie v doprovodu starosty Strašína j. Helíška a p. faráře
- Nezamyslice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lamberská hrobka, Muzeum nezamyslických kostelů
- Dobrá Voda u Hartmanic - pěší výlet ke kapli sv. Vintíře a Vintířově skále, Kostel sv. Vintíře s autorkou skleněného oltáře, křížové cesty, betlému a ambonu V. Tesařovou, ukázka hry na varhany (V. Aschenbrenner)

20. března 2019

- Farnost Rinchnach - seminář - představení projektu, jeho cílů a výstupů

  • Michael Nirschl (farář) - uvítání účastníků
  • Pavel Vondráček (Úhlava, o.p.s.) - představení projektu
  • Radek Fiala (ZČU v Plzni) - vznik a ukázka 3D modelů 
  • Mariann Juha (Technische Hochschule Deggendorf) - představení THD a jejích aktivit nejen  v rámci projektu Peregrinus Silva Bohemica
  • Vít Aschenbrenner (ZČU v Plzni) - Hudební provoz v klášterním kostele na příkladu jezuitské koleje v Klatovech 
    Moderuje: Ivo Šašek (Úhlava, o.p.s.)

- Vintířovský poutní kostelík Narození Panny Marie (Frauenbrünnl) u Rinchnachu
- Kostel sv. Jana Křtitele v Rinchnachu - prohlídka s Josefem Denglerem
- Koncert barokní hudby k poctě sv. Vintíře, blahoslavené Panny Marie a všech pošumavských poutníků (účinkují: Ludmila Nová - soprán, Soňa Bařtipánová - housle, Vít Aschenbrenner - varhany)

Fotodokumentaci z akce si můžete prohlédnout pod tímto článkem.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */