LIVERUR (Living Lab Research concept in Rural Areas)

Logo projektu

Projekt LIVERUR (Living Lab Research concept in Rural Areas) se zaměřuje na modernizaci malých a středních venkovských podniků (SMAE), převážně na evropském území. Takový typ podniků představuje klíčové subjekty ve struktuře a dynamice hospodaření na venkově v Evropské unii. 

Navzdory probíhajícímu konsolidačnímu procesu jsou v Evropě činnosti na venkově stále realizovány především malými podniky nebo mikropodniky. Tříletý projekt LIVERUR má zavést v rámci SMAE ve třinácti pilotních oblastech metodologii výzkumu „venkovské živé laboratoře“ (Rural Living Lab) s cílem identifikovat a analyzovat různé přístupy podnikatelských modelů, které vytvářejí přidanou hodnotu, pracovní místa, prohlubují sociální soudržnost, integraci zainteresovaných stran, začlenění aktérů, odolnost vůči (velkým) podnikům na světových trzích a usilují o minimalizaci dopadů na změny klimatu. Je pravděpodobné, že mnohé z modelů budou vylepšeny a replikovány. 

Živé laboratoře jsou ekosystémy založené na uživatelích a otevřených inovacích, které často působí v územním kontextu a zahrnují souběžný výzkum a inovační proces v rámci čtyřnásobného partnerství veřejného a soukromého sektoru (vláda a samospráva - průmysl/zemědělství - občané a neziskový sektor - akademická sféra).

Projekt LIVERUR byl zahájen 1. května 2018 a je financování Evropskou unií z programu Horizon 2020.

Stručné představení všech 23 partnerů a informační letáček o projektu najdete v dokumentu pod tímto článkem.

Další informace:

Radana Šašková
Úhlava o.p.s.
Plánická 174, 339 01 Klatovy
Mobil: 602 626 386
E-mail: saskova@uhlava.cz

Webové stránky projektu: http://www.liverur.eu.

Logo H2020Platforma RAIN a venkovské oblasti v projektu LIVERUR - on-line workshop

Zajímá Vás život na venkově a možnosti zlepšení příležitostí k podnikání ve venkovských oblastech? Hledáte informace nebo inspiraci nejen u nás, ale i v Evropě?
V rámci mezinárodního projektu LIVERUR (zapojeno 22 partnerů ze 13 zemí) se Úhlava, o.p.s. podílí také na testování nově vznikající informační platformy RAIN připravované pro venkov

Závěrečný on-line workshop - Lokální potraviny a služby v Pošumaví

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečný souhrnný workshop  na téma Lokální potraviny a služby, místní výroba a posílení cestovního ruchu v Pošumaví.  Vaše dotazy, názory a případné náměty nám pomohou při vylepšování rozbíhajícího se e-shopu a informační platformy o Pošumaví.

Projekt LIVERUR se přehoupl do druhé poloviny - výměna zkušeností v Bruselu

12 února 2020 proběhlo v sídle REA (Research and Executive Agency) v centru Bruselu  společné setkání partnerů projektu LIVERUR se zástupci  poskytovatele dotace. Akce s názvem “LIVERUR MIDTERM CONFERENCE: Knowledge Transfer Session” shrnula výsledky, kterých náš projekt financovaný z programu Horizont  2020 za polovinu doby své realizace dosáhl.

Projekt LIVERUR otevírá dveře „chytrému venkovu“

Ve dnech 27. – 30. 1. 2020 proběhl na České zemědělské univerzitě v Praze „Týden pro Velká a Otevřená Data a Inovační Huby 2020″. Jeho součástí byl také workshop, kterého jsme se zúčastnili.

LIVERUR projekt představen na celostátní výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích

Na odborném semináři HORIZONT 2020, Společenské výzvy – vybrané projekty s českou účastí (zajímavosti, zkušenosti a možnosti spolupráce), který proběhl dne 22. 8. 2019 v rámci veletrhu Země Živitelka jsme představili základní náměty pilotního ověřování projektu LIVERUR v oblasti západočeského Pošumaví.

Workshop představil i projekt LIVERUR

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 proběhl  na České zemědělské univerzitě v Praze, Suchdole workshop „Velká a otevřená GI data a otevřený GI software pro potřeby chytrých regionů a měst, chytré dopravy a chytrého zemědělství“.

Partneři projektu LIVERUR pokračují v rozvíjení návrhů udržitelného podnikání na venkově v Evropě, Asii i Africe

Na 2. společném zasedání projektu LIVERUR v Berlíně, 11.- 12. prosince 2018, se sešlo přes padesát účastníků všech 23 projektových partnerů. 

První kroky v projektu LIVERUR – příklady podnikání na venkově

V letním období jsme přizvali některé zemědělské podnikatele ke spolupráci při shromažďování údajů o drobném podnikání na venkově.

Projekt LIVERUR - Living Lab research concept in Rural Areas představen v Plzni

Katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd uspořádala 3. a 4. října 2018 konferenci ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All. Metodu Living Lab a koncept projektu LIVERUR zde stručně představila Ing. Radana Šašková z obecně prospěšné společnosti Úhlava.

První společné setkání partnerů projektu LIVERUR

Ve dnech 25. – 26. června 2018 proběhlo první oficiální společné setkání partnerů mezinárodního projektu LIVERUR.  Hostitelem akce byla Katolická univerzita v Murcii ve Španělsku (UCAM), hlavní koordinátor celého projektu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */