Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Příjem přihlášek k vysokoškolskému studiu na akademický rok 2024/2025

Zájemci o vysokoškolské studium v klatovském Centru vzdělávání Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze mohou opět podávat své přihlášky na další akademický rok 2024/2025.

V Klatovech probíhá kombinovanou formou výuka v programu "Veřejná správa a regionální rozvoj", který je akreditován Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Ta je garantem celého studia. Po organizační a technické stránce zajišťuje studium obecně prospěšná společnost Úhlava. 

V Centru vzdělávání PEF ČZU je otevřen bakalářský i navazující magisterský stupeň studia. Pro přijetí se neskládají žádné přijímací zkoušky. Na navazující magisterské studium se mohou hlásit i zájemci, kteří absolvovali bakalářský stupeň na jiné vysoké škole.

Výuka probíhá o víkendech, v závislosti na konkrétním ročníku třikrát až šestkrát za semestr, tzn. zhruba jednou za dva až tři týdny. Celková délka studia činí šest semestrů u bakalářského a čtyři semestry u navazujícího magisterského programu. Po této době, v případě úspěšného studia, posluchači získávají titul bakalář (Bc.) nebo inženýr (Ing.).

Bližší informace, studijní plán a podmínky bakalářského studia naleznete zde, navazujícího magisterského studia pak zde. Přihlašování probíhá pouze elektronicky prostřednictvím internetového portálu http://is.czu.cz/prihlaska.
 
 
PŘIHLÁŠENÍ
NA KURZY
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */